หมวดหมู่สินค้า

ดูสินค้าล่าสุด

You haven't viewed at any of the products yet.

Lab Grown Diamond

เพชรแท้ 100%

เพชรแท้จากห้องปฏิบัติ เป็นเพชรแท้ 100%! Federal Trade Commission (FTC) ได้แก้ไขคำจำกัดความของ 'เพชร' เพื่อรวมทั้งเพชรที่ปลูกในห้องปฏิบัติการและที่ขุดได้ตามธรรมชาติ

ได้รับการรับรอง

ผู้ใช้ควรรู้ว่าพวกเขาซื้อเพชรอะไร ไม่ว่าเป็นเพชรแทัที่ขุดพบมาได้หรือเพชรแท้ที่ปลูกขึ้นในห้องปฏิบัติการ เพชรแท้จากห้องปฏิบัติการก็มีใบรับรองจากห้องปฏิบัติการคัดเกรดอัญมณีที่มีชื่อเสียงยืนยัน

ทางเลือกที่แท้จริง

เพชรแท้จากห้องปฏิบัติการ มอบทางเลือกที่เหมาะสมแก่ผู้บริโภคในด้านคุณภาพ ขนาด และแหล่งกำเนิดของเพชร เราเชื่อว่าเพชรที่ปลูกในห้องแล็บมีมูลค่าที่สำคัญและเป็นทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับผู้บริโภคทุกคน